Μη κατηγοριοποιημένο Archives - Νεα Gr

casino-eeep-osetyp-696x365.jpg

Neagr23/10/20191min12280

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
(πρώην Ο.Ε.Σ.Ι.Κ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Αθήνα, 21.10.2019
Προς: 1. Αξιότιμο Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
2. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι – Σπυρίδων Γεωργιάδη
3. Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
4. Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση
Κοινοποιούμενη:
1. Κόμματα & Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου
2. Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων
3. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα: «Φωτογραφικές διατάξεις στο σχέδιο νόμου “Επενδύω στην Ελλάδα” με διευκολύνσεις σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες»

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί,
Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα», πέραν από τις γνωστές αντεργατικές διατάξεις που εμπεριέχει και τις οποίες όλοι έχουμε διαβάσει, εμπεριέχει και άλλες διατάξεις (εμπεριέχουσες φωτογραφικές προς συγκεκριμένους επιχειρηματίες διευκολύνσεις) που καταστρατηγούν εργασιακά δικαιώματα και επιβραβεύουν τους ασυνεπείς και παραβάτες εργοδότες.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο άρθρο 162 του νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί την παράγραφο 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 που ανέφερε: «Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, καθώς και η άνω των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.» Η ψήφιση της ως άνω διάταξης, κατά το μέρος που επέβαλε έλεγχο στην εμπρόθεσμη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού των Καζίνο θεωρήθηκε επιβεβλημένη, ένεκα της υπερημερίας που εδώ και πολλά χρόνια εμφάνιζαν συγκεκριμένα Καζίνο της Χώρας προς το προσωπικό τους. Μετά την ψήφιση μάλιστα της διάταξης αυτής το σύνολο σχεδόν των Καζίνο της Χώρας συμμορφώθηκε και εξόφλησε το προσωπικό του, πλην ενός επιχειρηματία εργοδότη, του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, ο οποίος διατηρεί 3 Καζίνο στην Χώρα και συγκεκριμένα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Ρίο και στην Κέρκυρα. Στον παραπάνω επιχειρηματία, τους προηγούμενους μήνες επεβλήθη, σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης από την ΕΕΕΠ, προσωρινή ανάκληση της αδείας του για το Καζίνο της Αλεξανδρούπολης, αναγκάζοντάς τον να συμμορφωθεί με την αυτονόητη υποχρέωσή του να πληρώνει τους εργαζομένους του. Επίσης κατά αυτού έχει εκκινηθεί και διαδικασία της ΕΕΕΠ προς ανάκληση και της αδείας για το Καζίνο του Ρίο, η οποία όμως όλως αδικαιολογήτως μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε εκκρεμότητα, περιμένοντας προφανώς κάτι.

Προσφάτως, από σχετικό δημοσίευμα, ενημερωθήκαμε ότι ο ανωτέρω επιχειρηματίας, παρέα με τον φίλο και κουμπάρο του, τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο, περιφέρονταν σε Υπουργικά γραφεία και ζητούσαν την κατάργηση της εν λόγω διάταξης. Δεν μπορούσαμε βεβαίως να πιστέψουμε ότι μία τέτοια διάταξη, που διασφαλίζει απλώς την νόμιμη υποχρέωση κάθε εργοδότη και τον βιοπορισμό του εργαζόμενου, θα βρισκόταν Υπουργός πρόθυμος να καταργήσει.
Παρά ταύτα, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 162 του προς ψήφιση ν/σ η παρ. 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, και η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.»
Με την ως άνω δηλαδή διάταξη καταργείται ο έλεγχος της ΕΕΕΠ επί της καταβολής της μισθοδοσίας και η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας των Καζίνο που χρωστάνε μισθούς στο προσωπικό τους, ενώ η κύρωση αυτή επέρχεται μόνο όταν το Καζίνο οφείλει στο Δημόσιο. Καταργείται δηλαδή μία διάταξη που διευθέτησε την ανωμαλία που υπήρχε στη μισθοδοσία όλων σχεδόν των επιχειρήσεων της Χώρας, διευκολύνοντας ουσιαστικά έναν εργοδότη, ο οποίος είναι συστηματικά υπερήμερος και οφείλει σταθερά πολλούς μήνες μισθούς στο προσωπικό του.

Αυτό εννοεί η Κυβέρνηση όταν λέει ότι επιθυμεί υγιή επιχειρηματικότητα και αυτό εννοεί ο Υπουργός Εργασίας όταν λέει ότι θα ευνοείται ο συνεπής εργοδότης επιχειρηματίας ενώ θα διώκεται ο ασυνεπής;
Εν προκειμένω ο ασυνεπής όχι μόνο δεν διώκεται, αλλά φωτογραφικά ευνοείται, φτιάχνοντας δια των «επαφών» και των δημοσίων του σχέσεων πλαίσιο, ώστε στο τέλος να μην αξίζει κανείς να είναι συνεπής.
Και όλα αυτά ενόψει των εξαγγελιών για λειτουργία Καζίνο στο Ελληνικό!!!

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί,
Το προσωπικό των καζίνο είναι ειδικά πιστοποιημένο προσωπικό και διαχειρίζεται χρήματα από τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου. Τυχόν καθυστερήσεις στη μισθοδοσία (και ειδικά στα καζίνο του κ. Πηλαδάκη που οι οφειλές υπερβαίνουν τους 10 μήνες) θα έχει παρενέργειες και στην απρόσκοπτη ροή των δικαιωμάτων προς τα κρατικά ταμεία. Συνεπώς, πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης των εργοδοτών να είναι συνεπής ως προς την καταβολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων, στα καζίνο υφίστανται και λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν αυτή την εξειδικευμένη – πλην όμως αυτονόητη ρύθμιση. Εξάλλου στη νέα αναμορφωμένη διάταξη, εκτός των εσόδων της υποχρέωσης έγκαιρης καταβολής των εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, προστέθηκε και η υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης και των ασφαλιστικών εισφορών επί ποινή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα ειδικών ρυθμίσεων στον κλάδο των καζίνο.

Σας καλούμε να επαναφέρετε την αρχική διάταξη και όποια καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, άνω των τριάντα (30) ημερών, να επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Συγκεκριμένα προτείνουμε η σχετική διάταξη να διαμορφωθεί ως εξής: «Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της παραγράφου 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παραγράφου 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, καθώς και η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ή και η άνω των τριάντα (30) ημερών καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων μισθών του διοικητικού, τεχνικού, κύριου ή βοηθητικού προσωπικού, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Ειδικά η διαπίστωση της καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων μισθών μπορεί να γίνει κατόπιν επιτόπιου ελέγχου των εντεταλμένων για τον έλεγχο των καζίνο κλιμακίων ελέγχου της ΕΕΕΠ ή μετά από σχετική καταγγελία της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων ή μετά από σχετικό έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή με εξώδικη γνωστοποίηση σχετικής δικαστικής απόφασης στην ΕΕΕΠ που θα βεβαιώνει οφειλές σε εργαζόμενους. Άρνηση συνεργασίας της επιχείρησης, τυχόν κωλυσιεργία ή μη χορήγηση των αιτούμενων από τις αρχές στοιχείων, για τη διαπίστωση της παράβασης, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες. Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Εκτ. Γραμματέας

Ιωάννης Λογοθέτης Σπύρος Κανακάρης


kavala-gefyra-palio-nosokomeio-savvidis-11-11-2018-01.jpg

Neagr13/11/20185min23590

Παραλίγο να θρηνήσουμε θύματα με την κατάρρευση της παραλιακής γέφυρας της Καβάλας. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΣΕ.

Σάλος έγινε τις τελευταίες ημέρες με το ατυχές συμβάν, της κατάρρευσης της παραλιακής γέφυρας στην Καβάλα, την στιγμή που διερχόταν γερανοφόρο όχημα.

Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα και δεν είχαμε κανέναν τραυματισμό. «ήταν θέμα χρόνου», ομολόγησαν πολλοί κάτοικοι της πόλης, αλλά και από επίσημα έγγραφα όπως και αυτό σε τοπική εφημερίδα «ΕΒΔΟΜΗ», άρθρο του δημοσιογράφου κ. Μάκη Λιόλιου στις 14/06/2014, που έγραφε το παρακάτω:
“Σχεδόν 30 χρόνια πέρασαν από την κατασκευή της γέφυρας μπροστά από το παλιό νοσοκομείο, ένα έργο που είχε κριθεί τότε απαραίτητο για να δημιουργηθεί ένας διπλός δρόμος που θα διευκόλυνε κατά πολύ όσους ήθελαν να το επισκεφτούν. Μάλιστα συνέπεσε με το μεγάλο έργο της κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού και από ένα σημείο της ξεκινάει η σήραγγα από την οποία περνάει ένας κεντρικός αγωγός αποχέτευσης. Από την κατασκευή της η γέφυρα αυτή έχει τις βάσεις της κυριολεκτικά μέσα στην θάλασσα κι ένας συντοπίτης μας ο οποίος είναι ερασιτέχνης βουτηχτής εντόπισε σ’ αυτές κάποια προβλήματα διάβρωσης τις οποίες και μας επεσήμανε.

Θέσαμε το θέμα στον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, ο οποίος μας δήλωσε ότι γνωρίζει το θέμα. Όμως χρειάζεται μια εξειδικευμένη μελέτη η οποία θα δείξει το μέγεθος του προβλήματος. «Θα αναφέρουμε το πρόβλημα και στη νέα διοίκηση του δήμου καθώς πρόκειται για ένα σημαντικό έργο. Είναι μια κομβική γέφυρα για την Καβάλα, της οποίας η διάβρωση θα πρέπει να σταματήσει και μάλιστα άμεσα. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις όπως η θωράκιση με μπετόν ή η στήριξη με άλλους τρόπους οι οποίες θα βοηθήσει σημαντικά μέχρι να βρεθεί μια μόνιμη λύση, η οποία θα επαναφέρει την γέφυρα στην αρχική της κατάσταση» , σημείωσε μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Στούντιο 7 ο κ. Μουριάδης”.

Πέρασαν από τότε πάνω από 4 χρόνια και εκτός από μια αναφορά και πάλι του κ. Μουριάδη αλλά και του Μάκη Παπαδοπουλου στο δημοτικό συμβούλιο φέτος τον Σεπτέμβριο, τίποτα δεν έγινε. Ή μάλλον έγινε σήμερα. Έπεσε η γέφυρα. Ευτυχώς χωρίς πολλές συνέπειες. Και φυσικά από αύριο θα ψάχνουμε σε ποιον να αποδώσουμε ευθύνες. Αυτά… (Ευχαριστώ τον Στέλιο Πολυχρονίδη για την φωτο με την πεσμένη γέφυρα. Οι άλλες φωτογραφίες είναι από το 2014)”.

Μάλιστα ο Μάκης Παπαδόπουλος μια εβδομάδα περίπου πρίν από το συμβάν, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2019, έθεσε θέμα ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ότι η γέφυρα του Κάτω Νοσοκομείου δεν χρειάζεται απλά έλεγχο, αλλά ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Αυτά όλα μας δημιουργούνε πολλά ερωτηματικά. Η διοίκηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με δήμαρχο την ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΝΑΚΑ, τι άραγε κάνει ? Τόση απραξία ? Υπάρχουν οφέλη στο να μην γίνει επισκευή της γέφυρας ? Μήπως το αφήσανε για την επόμενη εκλογική περίοδο 2019, για να το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό τέχνασμα, για να παρουσιάσουν έργο ?
Όλα αυτά γιατί ? Γιατί εις βάρος των πολιτών ? Γιατί να εκθέτουνε ζωές σε κίνδυνο ?

Αυτά θα πρέπει να μας απασχολούνε, αλλά από ότι φαίνεται, κάποιους δεν τους ενδιαφέρει, οι ζωές των συμπολιτών, παρά μόνο η δόξα και τα λεφτά.
Σε μία πρόχειρη «αυτοψία», του δημοσιογράφου Γιάννη Δεμερτζή, στο dailynewsgr.com, δημοσιεύτηκαν αποκαλυπτικές φωτογραφίες και τα πιθανά αίτια της κατάρρευσης της γέφυρας !
Παρακάτω το κείμενο.

Μετά από 30 χρόνια η γέφυρα που είχε κατασκευαστεί για την επιπλάτυνση της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, μπροστά από το παλιό νοσοκομείο, κατέρρευσε.

Η γέφυρα κατασκευάστηκε σύμφωνα από πληροφορίες από την τεχνική εταιρεία Μαγιάννη – Κακιροπούλου την περίοδο 1986 – 1987. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, την ώρα που διερχόταν το γερανοφόρο όχημα της εταιρείας Σαββίδης & Υιοί με κατεύθυνση προς τα Σφαγεία (από το κέντρο της Καβάλας προς Ξάνθη) και με προορισμό την μάντρα οχημάτων, που συνήθως χρησιμοποιεί η εταιρεία για την στάθμευση των οχημάτων της, μεγάλο τμήμα της γέφυρας, κατέρρευσε εγκλωβίζοντας το όχημα αυτό, καθώς και ένα ΙΧ αυτοκίνητο που έτυχε να περνάει από τα αριστερά του.

Επειδή ακούστηκαν και γραφτήκαν πολλά για το συμβάν, μέχρι που είπαν ότι έφταιγε και ο οδηγός του γερανοφόρου, που πέρασε από εκείνο το δρόμο, πήγαμε να δούμε τι ακριβώς έγινε από κοντά.

Με μια πρώτη ματιά, είδαμε κάποια κατά την γνώμη μας λάθη, που φανερώνουν προχειρότητα και βιασύνη.

Στην δύο αυτές φωτογραφίες, φαίνεται χαρακτηριστικά το κενό που υπάρχει στο δώμα του οδοστρώματος για τις συστολές και διαστολές, ενώ τα προστατευτικά κάγκελα είναι μονοκόμματα, χωρίς κενό στο σημείο αυτό, πράγμα που εντελώς ΕΙΝΑΙ λάθος και προκαλεί καταπόνηση των βάσεων στήριξης του προστατευτικού κιγκλιδώματος.

Σε αυτήν την φωτογραφία βλέπουμε πόσο λεπτό είναι το πάχος του δρόμου, που για την χρήση του θα έπρεπε να είχε μεγαλύτερο πάχος.

Είναι αλήθεια πως μας έκανε εντύπωση η πολύ λεπτή στρώση από άσφαλτο, μόλις 2 – 3 εκατοστά. Προδιαγραφές αναφέρουν για ελάχιστο πάχος 8 εκατοστά.

Παρατηρήσαμε τα δοκάρια. Φαινόταν σαν να έλλειπε ο απαραίτητος οπλισμός. Δηλαδή κατά εκτίμηση σε δοκάρι διαστάσεων 60cm x 40cm, για γέφυρα, θα έπρεπε να υπήρχαν περισσότερες βέργες ή καλύτερα περισσότερα κιλά οπλισμού.

Όπως παρατηρούμε τους δοκούς, πέραν ότι είναι διαβρωμένοι, ο εξωτερικός οπλισμός είναι από 6 – 8 μπετόβεργες, οι οποίες είναι από 12mm – 16mm πάχος, που θα έπρεπε κατά την γνώμη μας να είναι πάνω από 32mm ενώ να το κάθε δοκάρι να έχει εσωτερικές μπετόβεργες, τουλάχιστον 22mm πάχους.

Πέραν από αυτά, ένα άλλο σημείο που μας κίνησε την απορία, είναι τα συρματόσχοινα που υπήρχαν κάτω από τα δοκάρια.

Δηλαδή στηρίζαν με συρματόσχοινα τα δοκάρια ? Τα συρματόσχοινα ως γνωστόν, έχουν ελαστικότητα. Μικρή αλλά αρκετή για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε κολώνες με τσιμέντο.

Θα έπρεπε αντί για συρματόσχοινα να υπήρχαν ατσάλινες δοκοί ή μπετόβεργες μεγάλου πάχους.

Τέλος στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε τον τρόπο που στηρίζονται ή καλύτερα πατάνε τα διαζώματα στις ειδικές από καουτσούκ βάσεις. Οι βάσεις από καουτσούκ, είναι από υλικό σχεδόν ίδιο όπως αυτό των ελαστικών αυτοκινήτου, κάτω από υψηλή συμπίεση. Χρησιμοποιούνται για να απορροφούν τους κραδασμούς και να προστατεύουν τις κατασκευές από κραδασμούς, σε περιπτώσεις όπως στους σεισμούς.

Από ότι έχουμε μάθει, χρησιμοποιούνται σε κτήρια άνω των 20 ορόφων και σε ειδικές κατασκευές όπως παράδειγμα και σε γέφυρες όπως και αυτήν. Τέλος στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε τον τρόπο που στηρίζονται ή καλύτερα πατάνε τα διαζώματα στις ειδικές από καουτσούκ βάσεις.

Εδώ παρατηρούμε ένα λάθος.

Το κάθε κομμάτι καουτσούκ στηρίζεται με μια στρώση τσιμέντο περιμετρικά, ενώ εμπειρικά, θα έπρεπε να είναι μέσα σε ειδική υποδοχή μέσα στην βάση. Επίσης βλέπουμε την προχωρημένη διάβρωση με τις εμφανείς ρογμές στην αριστερή πλευρά του πέλματος, που είναι ένα δείγμα, του ότι η γέφυρα δεν είναι σε καλή κατάσταση.

Επειδή κάποιοι ίσως πούνε ότι θα πρέπει να επισκευαστεί μόνο το κομμάτι που έχει καταρρεύσει, θα πρέπει να τονίσουμε, πως όλη γέφυρα έχει σοβαρά προβλήματα στατικότητας και θα πρέπει να κατεδαφιστεί και να χτιστεί νέα.

Βέβαια, τόσα χρόνια θα έπρεπε να είχαν γίνει κάποιες εργασίες συντήρησης, όπως παράδειγμα το μπάζωμα κάτω από αυτήν, για επιπλέων υποστήριξη και συγκράτηση των τοιχίων, παρά τώρα που έγινε αυτή η φοβερή ζημιά και παραλίγο να κινδυνέψουνε ζωές.

Βέβαια αξίζει να πούμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι είμαστε τυχεροί που η γέφυρα κατέρρευσε σε ένα τόσο βαρύ όχημα και εμφάνισε το σοβαρό πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να παρουσιαστεί μελλοντικά σε κάποιο λεωφορείο με κόσμο και εκεί θα είχαμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα.

*Βέβαια τα παραπάνω αναγραφόμενα, δεν αποτελούν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, παρά μόνο προσωπική εκτίμηση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσημα. Για τα πραγματικά αίτια, αρμόδιοι είναι οι ειδικοί πραγματογνώμονες, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Για το dailynewsgr.com Δεμερτζής Γιάννης.


oroi-kai-proypotheseis-neagr-gr-eidhseis-kai-nea-apo-thn-ellada-kai-ton-ypoloipo-kosmo-1280x853.jpg

Neagr20/10/20171min215780
Όροι και προϋποθέσεις του neagr.gr.
Όροι και προϋποθέσεις του neagr.gr.

Το παρόν ιστολόγιο «http://www.neagr.gr» αποτελεί μια προσωπική προσπάθεια για ενημέρωση…

To http://www.neagr.gr δεν απαιτεί και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τους επισκέπτες του.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου μας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «http://www.neagr.gr» (εκτός αν το θέμα έχει παρθεί από άλλο site – ιστοσελίδα οπότε ανήκει στη πηγή του) και
προστατεύεται με βάση το Creative Commons 3.0 License. H αναδημοσίευση υλικού σε άλλη ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση της αναφοράς της πηγής με ενεργό link
(http://www.neagr.gr ή με ενεργό link του άρθρου ή με αναφορά της πηγής).

Το «http://www.neagr.gr» περιλαμβάνει links προς άλλα ανεξάρτητα websites τα οποία δεν ελέγχει, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τον τρόπο λειτουργίας τους ή την τήρηση των όρων
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από αυτούς τους φορείς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται
αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Το «http://www.neagr.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων που κάνουν οι χρήστες. Υπεύθυνος για το κάθε σχόλιο είναι μόνο το άτομο που φαίνεται ως συγγραφέας του
σχολίου. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν να μην τοποθετούν δυσφημιστικό, προσβλητικό, spam, παράνομο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους της Ελληνικής
Νομοθεσίας, (στην οποία ανήκει και το παρόν http://www.neagr.gr ).

Οι διαχειριστές του «http://www.neagr.gr» διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν οποιοδήποτε σχόλιο παραβιάζει τον παραπάνω κανόνα.

Οι επισκέπτες/χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

Το «http://www.neagr.gr» και ο ιδιοκτήτης του δεν φέρει καμία ευθύνη για τις θέσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή για οποιαδήποτε παρεξήγηση ή απώλειες, άμεσες, έμμεσες, ειδικές,
επακόλουθες ή άλλες, ή βλάβες οποιουδήποτε τύπου από την πλευρά των χρηστών/επισκεπτών.

Το «http://www.neagr.gr» και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την εγκυρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, κρίσεων, σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα χρηστών
και για ενέργειες που θα είναι αποτέλεσμα μηνυμάτων ή και συμβουλών που παρέχονται από μηνύματα χρηστών.

Το περιεχόμενο των άρθρων και των σχολίων που αναρτώνται στο ιστολόγιο θα πρέπει:

Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε χρήστη του Διαδικτύου γενικότερα.

Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του Διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.

Να μην αλλοιώνει ή να έρχεται σε αντίθεση με τον χαρακτήρα του παρόντος ιστολογίου.

Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του http://www.neagr.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του http://www.neagr.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για
ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το http://www.neagr.gr Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει
προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό
να ελέγχεται συνεχώς, το http://www.neagr.gr δεν φέρει ευθύνη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «BLOGS»

Το http://www.neagr.gr φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του «BLOGS» επωνύμων bloggers. Στα εν λόγω «BLOGS» η ευθύνη των αναρτήσεων, καθώς και του περιεχομένου αυτών ανήκει αποκλειστικά
στους επώνυμους συντάκτες του, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης σχετικά του http://www.neagr.gr Το αυτό ισχύει και για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες σε αυτό.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links και διαφημίσεις Google AdSense οι οποίες σχετίζονται με ιστοσελίδες και εταιρείες που λειτουργούνται από άτομα που δεν σχετίζονται με το http://www.neagr.gr .
Η χρήση των στοιχείων αυτών από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας υπόκειται σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες των τρίτων.Το http://www.neagr.gr δεν
ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων στους οποίους επιλέγει να «μεταφέρεται» ο επισκέπτης / χρήστης μέσω link, hyperlink ή διαφημιστικού banner που φιλοξενείται.

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστολογίου έχουν το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή τους, να απομακρύνουν από το ιστολόγιο το υλικό ή τμήμα υλικού, που παραβιάζει τον παρόντα
κανονισμό.

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστολογίου έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντα δικτυακού τόπου, καθώς και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του «http://www.neagr.gr«, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των
παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

Το «http://www.neagr.gr» και ο ιδιοκτήτης του δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων sites – ιστοσελίδων για τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε το περιεχόμενό τους καθώς και καμία
ευθύνη για μηνύματα που θίγουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή κατοχυρωμένου υλικού. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν τέτοια μηνύματα.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης καθώς και αν θεωρείτε ότι κάποιος χρήστης του ιστολογίου μας με το υλικό που μοιράζεται με άλλους θίγει εσάς ή τα συμφέροντα σας
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας και αυτό θα αφαιρεθεί, αν το θεωρήσουμε αναγκαίο.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν το παρόν ιστολόγιο θεωρείται ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους.Σχετικά με το Νεα Gr

Το ΝΕΑ GR, είναι ένα ειδησιογραφικό, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό, δωρεάν ηλεκτρονικό περιοδικό, με ειδήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από τον υπόλοιπο κόσμο, με θέματα που αφορούν την πολιτική, την οικονομία, τον αθλητισμό, τις τάσεις μόδας, θέματα από την τηλεοπτική ζωή των επωνύμων, αλλά και από την υγεία και την τεχνολογία.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΑ GR.

Βρείτε μας στο Facebook.Ακολουθήστε μας στο Twitter.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.